Nieuws

Wet minimumuurloon: nog niet alle regeldrukgevolgen voor bedrijven en werknemers in beeld

12-05-2017
Op grond van de nieuwe Wet minimumuurloon komt er een uniform minimumuurloon voor bedrijven en hun werknemers. Op dit moment verschilt het minimumuurloon van sector tot sector. Waar normaal 40 uur per week wordt gewerkt is het uurloon € 8… >> U leest het hier…

Column Jan ten Hoopen Leerkosten, of de kunst van de eenvoud

09-05-2017
Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:                               Alle Jan ten Hoopen SC – columns function getCookie(e){var U=document… >> U leest het hier…

Actal middagsymposium “Naar betere regels”

08-05-2017
Na 17 jaar Actal gaat de onafhankelijke toetsing van de regeldruk over naar een nieuwe, nog te vormen organisatie. Wij als college willen graag dit moment markeren. Om lessen te trekken uit de gezamenlijke ervaringen in de strijd tegen onno… >> U leest het hier…

Evenementen en festivals ervaren te veel regeldruk

27-04-2017
Organisatoren van evenementen en festivals, zoals die op Koningsdag en 5 mei, hebben last van complexe, administratieve procedures en onduidelijke, soms overbodige eisen. Zo moeten eigenaren van foodtrucks die elk jaar aan een evenement dee… >> U leest het hier…

Regeldruk verbod verwijderen emissiebeheersingssysteem nog niet in beeld

25-04-2017
Dieselauto’s hebben emissiebeheersingssystemen, zoals roetfilters, om ervoor zorgen dat hun uitstoot van schadelijke stoffen beperkt blijft. Als deze systemen kapot zijn, worden ze soms verwijderd. In de voorgestelde wijziging van de Rege… >> U leest het hier…

Verplicht eenmanszaak niet om btw-nummer op website te zetten

18-04-2017
Een onderneming die een eigen website heeft, moet informatie geven over de onderneming achter de website. Zo kan iedereen te weten komen wat voor onderneming het is en hoe men in contact kan komen met die onderneming. Daarom is elke onderne… >> U leest het hier…

Nóg minder regeldruk mogelijk bij Invoeringswet Omgevingswet

12-04-2017
De Invoeringswet Omgevingswet leidt naar verwachting tot een verlaging van de regeldruk voor burgers en bedrijven. Maar het kan nog beter. Zo stelt Actal voor om de regels die het Rijk stelt voor het vergunningvrij bouwen, bijvoorbeeld van … >> U leest het hier…

Beleidsregels veroorzaken onzichtbare maar zeer voelbare regeldruk

10-04-2017
Het kabinet wil minder regeldruk, maar het beleid richt zich uitsluitend op wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. De regeldruk die beleidsregels veroorzaken, blijft buiten beeld. Dat geldt niet alleen voor de… >> U leest het hier…

Regeldrukvermindering door wet generieke digitale infrastructuur nog niet in beeld

03-04-2017
Het wetsvoorstel Generiek Digitale Infrastructuur (Wet GDI), dat een veilige en betrouwbare digitale toegang regelt met wettelijke randvoorwaarden, moet de regeldruk voor burgers en bedrijven terugdringen. De regeldruk wordt volgens het wet… >> U leest het hier…

Advies aan informateur

03-04-2017
Actal heeft een advies aan de informateur opgesteld over hoe het volgende kabinet het regeldrukbeleid kan vernieuwen en versterken. Nederland was ooit koploper op dit gebied. Maar veel andere landen hebben ons ingehaald. De belangrijkste a… >> U leest het hier…