Nieuws

Extra regeldruk door nieuwe Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

12-05-2017

De nieuwe Wet zeggenschap lichaamsmateriaal zorgt voor meer regeldruk. De extra regeldruk voor beheerders van lichaamsmateriaal bedraagt jaarlijks ruim € 1 mln. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze toename grotendeels goed doorgerekend en verantwoord. Dit concludeert Actal in een reactie op de consultatieversie van de wetswijziging.

 

Nieuwe spelregels

Het wetsvoorstel bevat de spelregels voor het afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk materiaal voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek of geneeskundige behandeling van de donor. De beheerder van het materiaal moet patiënten en donoren informeren over rechten en plichten. Voor het bewaren van het lichaamsmateriaal heeft de beheerder de toestemming van de donor nodig. In zeer bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken.

 

Ontbrekende regeldrukeffecten

Het ministerie heeft de regeldrukgevolgen over het algemeen goed in beeld gebracht en berekend. Er ontbreken slechts enkele regeldrukeffecten in de berekening: de tijd die het beheerders én patiënten en donoren kost om de nieuwe regels te leren kennen. Actal adviseert om deze effecten alsnog in de berekening op te nemen, zodat het beeld van de regeldrukgevolgen volledig is. Ook is meer duidelijkheid nodig over de regeldrukeffecten van specifieke onderdelen van de wet, zoals de gevolgen voor patiënten van de regeling van het toestemmingsvereiste. Zo biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid dat donoren een ‘brede’ toestemming geven voor het gebruik van het lichaamsmateriaal. Dan moet het de donor wel duidelijk zijn wat deze ‘brede’ toestemming inhoudt. Ook moet bij de donor bekend zijn dat zijn lichaamsmateriaal onder zeer strikte voorwaarden aan Justitie ter beschikking kan worden gesteld voor de opsporing van ernstige misdrijven.

 

De reactie van Actal vindt u hier.

Meer informatie

Gerelateerde Artikelen: