Nieuws

Evaluatie Actal 2015

04-09-2015

De Kaderwet Adviescolleges verplicht adviescolleges om hun activiteiten ten minste één keer in de 4 jaar te evalueren. Ten einde die evaluatie onafhankelijk te laten plaatsvinden heeft Actal Jan Willem Weck (voormalig topambtenaar) en Wim Voermans (hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Universiteit Leiden) gevraagd om als evaluatiecommissie op te treden en de evaluatie uit te voeren. De evaluatiecommissie Weck-Voermans werd daarbij terzijde gestaan door Berenschot. Hieronder vindt u de bevindingen van de commissie alsmede het onderliggende onderzoeksrapport van Berenschot.

 

 
Foto ontvangst  Jan ten Hoopen Actal evaluatie 2015 van Willem Weck

Jan Willem Weck (rechts) overhandigt – mede namens prof. Wim Voermans – de brief en het onderzoeksrapport van de evaluatiecommissie aan de voorzitter van Actal, Jan ten Hoopen (links).

 

 

Berenschot evaluatie Actal 2015

Brief van Weck en Voermans Evaluatie Actal 2015

 

Meer informatie

Gerelateerde Artikelen: