Nieuws

Beëindiging Actal, instelling ATR

29-12-2017

Het nieuwe Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)

 

Na 17 jaar advisering over regeldruk van voorgenomen en bestaande wetgeving houdt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, per 1 juni 2017 op te bestaan. Verlenging is om juridische redenen niet meer mogelijk: de kaderwet adviescolleges staat dat niet toe. Het kabinet heeft echter aangegeven dat het externe en onafhankelijke toetsing van wetsvoorstellen onmisbaar vindt. Het heeft daarom besloten dat Actal een opvolger krijgt: het Adviescollege toetsing regeldruk, afgekort als ATR .

 

 

 

 

 

ATR krijgt als kerntaak het adviseren over en toetsen van voorgenomen wetgeving in een zo vroeg mogelijke fase van het wetgevingsproces. Daarnaast kan ATR ook adviseren over bestaande wetgeving, aan parlement en medeoverheden, en over beleidsregels en overige regels van organisaties die zijn belast met uitvoering of handhaving van wetgeving.

 

Het instellingsbesluit van ATR vindt u hier.

Meer informatie

Gerelateerde Artikelen: