Adviezen

Volop kansen om de regeldruk op Schiphol te verminderen

06-06-2017

De Tweede Kamer wil de concurrentiepositie van Schiphol versterken. Vermindering van de regeldruk kan hieraan bijdragen. Daarom heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan Actal gevraagd om een quickscan uit te voeren naar de regeldruk rond de mainport Schiphol, en advies uit te brengen over de mogelijkheden om de regeldruk te beperken, zonder aantasting van de beleidsdoelen.

 

De ondernemers op Schiphol die aan deze quickscan hebben meegedaan, geven aan dat zij nu voor het eerst vanuit het perspectief van regeldruk kritisch hebben gekeken naar hun eigen bedrijfsprocessen die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. De quickscan – die zich beperkte tot de onderwerpen luchtvracht, passagiers, de operatie van luchtvaartmaatschappijen en de processen van facilitaire bedrijven – heeft in korte tijd al 12 regeldrukknelpunten blootgelegd. Daarom adviseert Actal de staatssecretaris om samen met bedrijven een bredere en diepere analyse van de regeldruksituatie op Schiphol te maken.

 

Op basis van de quickscan constateert Actal dat op minimaal drie terreinen de regeldruk duidelijk minder kan, zonder aantasting van de beleidsdoelen:

  • Veiligheid, bijvoorbeeld: het gebruik van nieuwe technologieën met behoud van het vereiste veiligheidsniveau.
  • Uitwisseling van documenten, zoals: verdergaande digitalisering ook in Europees verband, en het afschaffen van de verplichting om documenten fysiek te archiveren.
  • Vergunning- en toezichtprocedures: beter laten aansluiten op de werkprocessen van ondernemers.

 

Het advies van Actal over de “Quickscan Regeldruk Schiphol” vindt u hier.

Het onderzoeksrapport van SEO vindt u hier.

 

Meer informatie

Gerelateerde Adviezen: