Adviezen

Wetsvoorstel afbreking zwangerschap moet duidelijkheid bieden over regeldrukgevolgen voor álle betrokkenen

07-02-2017
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet voor alle betrokkenen beschrijven welke regeldrukgevolgen de wijziging van de Wet afbreking zwangerschap heeft. Dat zegt Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) in een reactie op h… >> U leest het hier…

Aanvraag energielabel kan eenvoudiger: vraag niet onnodig naar eigendomsbewijzen

06-02-2017
Bij verkoop of nieuwe verhuur van een woning moet de eigenaar over een energielabel beschikken. De aanvraagprocedure voor het energielabel is in de afgelopen jaren sterk vereenvoudigd. In een aantal situaties is echter nog sprake van onnodi… >> U leest het hier…

Onderbouwing Asbestdakenverbod onvolledig

06-02-2017
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Eigenaren van asbestdaken, bijvoorbeeld op schuren, moeten deze dus komende tijd al verwijderen. Dit kost de samenleving komende jaren honderden miljoenen. Een besluit dat … >> U leest het hier…

Kies voor lastenluwe alternatieven bij invoering van nieuwe Privacywetgeving

24-01-2017
Actal, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, vraagt in zijn reactie op de consultatieversie van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming aandacht voor een lastenluwe omzetting van de nieuwe Europese privacywetgeving. De r… >> U leest het hier…

Consultatieversie Wetsvoorstel tot waardeoverdracht van kleine pensioenen vergeet de gevolgen voor de regeldruk

09-01-2017
Pensioenuitvoerders krijgen met het wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen het recht om kleine pensioenen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Kleine pensioenen zijn pensioenen van minder dan € 465,94 bruto per jaar.… >> U leest het hier…

Bereken de regeldrukgevolgen van het gewijzigde vuurwerkbesluit

04-01-2017
Het Vuurwerkbesluit wordt aangepast; een wijzigingsvoorstel staat online voor consultatie. Doel van de wijziging is om handhaving van het besluit beter mogelijk te maken. Actal constateert dat er regeldrukgevolgen zijn voor consumenten en o… >> U leest het hier…

Nationale kop op regeling voor verwerking afgedankte cv-ketels

23-12-2016
De Nederlandse regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is uitgebreid met bepalingen rondom cv-ketels. Cv-ketels hebben restwaarde en worden daardoor gerecycled. Het is dan ook onduidelijk waarom Nederland hier stren… >> U leest het hier…

Lastenluwe toegang tot sociaal domein heeft meer tijd nodig

05-12-2016
De verwachte vermindering van regeldruk in het sociaal domein kost meer tijd dan voorzien. Dit blijkt uit een onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, naar de regeldruk bij gemeentelijke aanvraagprocedures. Actal constatee… >> U leest het hier…

Verduidelijk nut en noodzaak wijzigingen bij kavelruil en kostenverhaal

29-11-2016
De Aanvullingswet grondeigendom is een aanvulling op de Omgevingswet. Met deze aanvulling verandert de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) een aantal regels rondom grondeigendom. Bijvoorbeeld voor kavelruil en kostenverhaal. Wij he… >> U leest het hier…

Regeldruk en Uniform Subsidiekader USK

23-11-2016
Het Uniform Subsidiekader is een instrument voor beleidsmakers om de regeldruk van subsidieregeling te beperken. Het USK is in 2016 geëvalueerd. Op 15 maart 2016 heeft de minister van Financiën aan Actal gevraagd om te adviseren over de v… >> U leest het hier…