Adviezen

Verplicht eenmanszaak niet om btw-nummer op website te zetten

18-04-2017
Een onderneming die een eigen website heeft, moet informatie geven over de onderneming achter de website. Zo kan iedereen te weten komen wat voor onderneming het is en hoe men in contact kan komen met die onderneming. Daarom is elke onderne… >> U leest het hier…

Nóg minder regeldruk mogelijk bij Omgevingswet

12-04-2017
De Invoeringswet Omgevingswet leidt naar verwachting tot een verlaging van de regeldruk voor burgers en bedrijven. Maar het kan nog beter. Zo stelt Actal voor om de regels die het Rijk stelt voor het vergunningvrij bouwen, bijvoorbeeld van … >> U leest het hier…

Beleidsregels veroorzaken onzichtbare maar zeer voelbare regeldruk

10-04-2017
Het kabinet wil minder regeldruk, maar het beleid richt zich uitsluitend op wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. De regeldruk die beleidsregels veroorzaken, blijft buiten beeld. Dat geldt niet alleen voor de… >> U leest het hier…

Regeldrukvermindering door wet generieke digitale infrastructuur nog niet in beeld

03-04-2017
Het wetsvoorstel Generiek Digitale Infrastructuur (Wet GDI), dat een veilige en betrouwbare digitale toegang regelt met wettelijke randvoorwaarden, moet de regeldruk voor burgers en bedrijven terugdringen. De regeldruk wordt volgens het wet… >> U leest het hier…

Advies aan informateur

03-04-2017
Actal heeft een advies aan de informateur opgesteld over hoe het volgende kabinet het regeldrukbeleid kan vernieuwen en versterken. Nederland was ooit koploper op dit gebied. Maar veel andere landen hebben ons ingehaald. De belangrijkste a… >> U leest het hier…

Nut en noodzaak registratie van gegevens over arbeidsverhoudingen in het Handelsregister onduidelijk

29-03-2017
Het wetsvoorstel Wijziging Handelsregisterwet 2007 verandert de wijze waarop gegevens over het aantal werkzame personen in een onderneming in het Handelsregister worden opgenomen. Deze gegevens worden nu nog door de onderneming zelf aangele… >> U leest het hier…

Krantenbezorgers hoeven niet aan de prikklok als hun opdrachtgever ontheffing vraagt

27-03-2017
Een wijziging van de Wet Minimumloon verplicht binnenkort werknemers met stukloon ten minste het wettelijk minimumloon te betalen. Om betaling mogelijk te maken schrijft de wet een controleerbare registratie van de feitelijk gewerkte uren v… >> U leest het hier…

Breng oorsprong regeldruk in beeld

23-03-2017
De Euratom Richtlijn leidt tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling. Actal constateert dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu inzet op lastenlu… >> U leest het hier…

Regeldrukgevolgen Ontwerpbesluit Inburgering zijn voldoende in beeld

28-02-2017
Het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering biedt invulling aan de verplichtingen van de wet: de verplichting tot het volgen van een participatieverklaringstraject en de verplichting tot het ondertekenen van de participatie… >> U leest het hier…

Transparantie is een groot goed, maar beperk de regeldruk voor bedrijven

22-02-2017
Transparantie is een groot goed. Iedereen wil goed geïnformeerd zijn om de juiste beslissing te nemen. Om zich te beschermen tegen onveilig gebruik van geneesmiddelen. Of om een verantwoorde keuze te maken voor voedingsmiddelen, kleding of… >> U leest het hier…