Adviezen

Onderbouw beter waarom wettelijke verankering franchisecode nu nodig is

01-06-2017

Het kabinet is van plan om de Nederlandse franchisecode (NFC) wettelijk te verankeren. Het wetsvoorstel beoogt de verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer meer in evenwicht te brengen. Actal, het adviescollege toetsing regeldruk, adviseert het kabinet om nader te onderbouwen waarom het nodig is om de code relatief kort na de totstandkoming te voorzien van een wettelijk kader.

 

Op 17 februari 2016 is de Nederlandse franchisecode (NFC) vastgesteld. Toen is besloten om de franchisecode wettelijk te verankeren en zo de positie van de franchisenemer te versterken. Verdere onderbouwing van de aard en omvang van het probleem zijn volgens Actal nodig om de proportionaliteit en de effectiviteit van de maatregel goed in beeld te brengen. En om aan te geven waarom het geldende overeenkomstenrecht niet genoeg waarborgen biedt en nieuwe regels de oplossing zijn. Ook vraagt Actal het kabinet om aan te geven welke minder belastende alternatieven zijn overwogen.

 

Een heldere code zorgt verder voor duidelijkheid in de sector en voorkomt regeldruk. Actal adviseert in dat licht om eventuele verschillen tussen de artikelen en de toelichting in de code weg te nemen en ook de definities in de wet en de code op elkaar af te stemmen. De code biedt daarnaast maatwerk door het “pas toe of leg uit” principe toe te passen. Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om hier nadere regels aan te stellen. Tot slot adviseert Actal onder meer om de regeldrukberekeningen aan te vullen en in deze fase al te komen tot een berekening van de regeldrukeffecten van de aan te wijzen code, of gedeelte daarvan, zodat dit inzicht kan worden meegenomen in de besluitvorming.

 

Het advies van Actal vindt u hier.

Meer informatie

Gerelateerde Adviezen: