Adviezen

Advies Actal Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

01-12-2017
Op 4 oktober 2017 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen gepubliceerd.   Hier vindt u het advies dat Actal over het besluit heeft uitgebracht.… >> U leest het hier…

Volop kansen om de regeldruk op Schiphol te verminderen

06-06-2017
De Tweede Kamer wil de concurrentiepositie van Schiphol versterken. Vermindering van de regeldruk kan hieraan bijdragen. Daarom heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan Actal gevraagd om een quickscan uit te voeren naar d… >> U leest het hier…

Onderbouw beter waarom wettelijke verankering franchisecode nu nodig is

01-06-2017
Het kabinet is van plan om de Nederlandse franchisecode (NFC) wettelijk te verankeren. Het wetsvoorstel beoogt de verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer meer in evenwicht te brengen. Actal, het adviescollege toetsing regeldruk… >> U leest het hier…

Beoordeel regeldrukgevolgen bij evaluaties Kwaliteitsborging voor het bouwen

30-05-2017
Actal adviseert de minister van Wonen en Rijksdienst om de regeldrukeffecten van de stelselwijziging kwaliteitsborging voor het bouwen aanvullend in kaart te brengen op basis van de ervaringen in de uitvoeringspraktijk. Dit is mogelijk door… >> U leest het hier…

Maak de gehandicaptenparkeerkaart mogelijk zonder onnodige keuringen en administratieve lasten

23-05-2017
De gehandicaptenparkeerkaart (GPK) biedt mensen met een handicap de gelegenheid om dichtbij de locatie te parkeren die zij willen bezoeken. Het voordeel van dichtbij parkeren betekent vooral in grote steden dat de kaart gevoelig is voor fr… >> U leest het hier…

Regels moet je kunnen leren

15-05-2017
Je aan de regels houden moet je leren. Maar soms is dat bijna onmogelijk Het is fijn als regels meteen duidelijk zijn. Dan kun je je eraan houden zónder erover na te denken. Zoals bij een verkeerslicht. Maar er zijn ook moeilijkere regels… >> U leest het hier…

Extra regeldruk door nieuwe Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

12-05-2017
De nieuwe Wet zeggenschap lichaamsmateriaal zorgt voor meer regeldruk. De extra regeldruk voor beheerders van lichaamsmateriaal bedraagt jaarlijks ruim € 1 mln. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze toename grote… >> U leest het hier…

Wet minimumuurloon: nog niet alle regeldrukgevolgen voor bedrijven en werknemers in beeld

12-05-2017
Op grond van de nieuwe Wet minimumuurloon komt er een uniform minimumuurloon voor bedrijven en hun werknemers. Op dit moment verschilt het minimumuurloon van sector tot sector. Waar normaal 40 uur per week wordt gewerkt is het uurloon € 8… >> U leest het hier…

Evenementen en festivals ervaren te veel regeldruk

27-04-2017
Organisatoren van evenementen en festivals, zoals die op Koningsdag en 5 mei, hebben last van complexe, administratieve procedures en onduidelijke, soms overbodige eisen. Zo moeten eigenaren van foodtrucks die elk jaar aan een evenement dee… >> U leest het hier…

Regeldruk verbod verwijderen emissiebeheersingssysteem nog niet in beeld

25-04-2017
Dieselauto’s hebben emissiebeheersingssystemen, zoals roetfilters, om ervoor zorgen dat hun uitstoot van schadelijke stoffen beperkt blijft. Als deze systemen kapot zijn, worden ze soms verwijderd. In de voorgestelde wijziging van de Rege… >> U leest het hier…