Nieuws

Actal middagsymposium “Naar betere regels”

16-05-2017

 

Op 15 mei 2017 organiseerde Actal het symposium ‘Naar betere regels’. Samen met leden van de Tweede Kamer en met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en overheid keken wij terug op 17 jaar toetsing van wet- en regelgeving en advisering over het regeldrukbeleid in Nederland. De belangrijkste lessen uit die periode zijn dat Nederland niet alleen de verworvenheden uit deze periode moet behouden, zoals de kwantitatieve doelstelling ten aanzien van de regeldruk. Het regeldrukbeleid moet ook een nieuwe stap zetten. Een belangrijke vernieuwing van het beleid is om meer gebruik te maken van gedragswetenschappelijke inzichten bij het opstellen en vernieuwen van regels. “De wetgever moet er zich meer van bewust zijn dat mensen eerst moeten léren wat een nieuwe regel behelst, vóór ze zich eraan kunnen houden”, aldus voorzitter Jan ten Hoopen. “We hebben in het verleden te weinig oog gehad voor de mentale inspanning die het van mensen vergt om zich nieuwe regels eigen te maken. En dat speelt des te sterker bij veranderingen in regels, want dan moeten mensen ook nog eens het gedrag afleren dat bij de oude regel paste. Wees dus terughoudend met het introduceren van nieuwe regels. En verander bestaande regels niet te vaak.” Verder adviseert Actal het nieuwe kabinet om de gevolgen van wet- en regelgeving bijeen te brengen in een geïntegreerd impact assessment. Ervaringen in het buitenland laten zien dat zo’n impact assessment de gevolgen van beleid goed samenbrengt en daardoor een goede basis vormt voor politieke besluitvorming.

 

Videoverslag

 

 

De ervaringen van 17 jaar Actal zijn bijeengebracht in een publicatie met daarin ook 10 lessen voor de toekomst.

 

De interactieve pdf van deze publicatie Het programma van het seminar

 

Op het seminar zijn ook de bevindingen uit een onderzoek van Actal gepresenteerd. Dit onderzoek richtte zich op verschillende soorten regels en hun effect op de ervaren regeldruk. De bevindingen zijn gepresenteerd door Bas Haring (filosoof), Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman) en Josien van Breda-Hoekstra (directeur FNV-Zelfstandigen).

 

De uiteenzetting van Bas Haring over eenvoudige regels

De uitleg van Reinier van Zutphen over leerbare regels

De toelichting van Josien van Breda-Hoekstra op ondoorgrondelijke regels

 

Meer informatie

Gerelateerde Artikelen: