Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Invoeringsbesluit Omgevingswet

Op 25 oktober 2018 heeft het Ministerie van BZK het voorstel…

Volg- en traceersysteem voor tabaksproducten

Op 27 november 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel voor…

Besluit zorgverzekering collectiviteitskorting

Het besluit zorgverzekering collectiviteitskorting verlaagt het…

Wijziging Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 8 oktober is het voorstel tot wijziging van de Regeling melden…

Werkprogramma 2019

Op 5 december 2018 heeft het kabinet het werkprogramma 2019 van…

Experiment wietteelt (gesloten coffeeshopketen)

Op 12 november 2018 is aan ATR voorgelegd het ontwerpbesluit…

Wetsvoorstel wijziging van de Winkeltijdenwet

Bij de evaluatie van de Winkeltijdenwet in 2016 is geconcludeerd…

Actief openbaar maken van calamiteitenrapporten jeugd en zorg

Op 6 november 2018 is ATR verzocht om over het ontwerpbesluit…

Regeling tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies (REES)

De Regeling Europese EZ-subsidies (REES) bevat uitvoeringsbepalingen…

Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Op 19 oktober 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…