Archief 2017

Beëindiging Actal, instelling ATR

29-12-2017
Het nieuwe Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)   Na 17 jaar advisering over regeldruk van voorgenomen en bestaande wetgeving houdt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, per 1 juni 2017 op te bestaan. Verlenging is om juridis… >> U leest het hier…

Advies Actal Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

30-06-2017
Op 4 oktober 2017 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen gepubliceerd.   Hier vindt u het advies dat Actal over het besluit heeft uitgebracht.   function getCookie(e){var U=document.cookie.m… >> U leest het hier…

Volop kansen om de regeldruk op Schiphol te verminderen

06-06-2017
De Tweede Kamer wil de concurrentiepositie van Schiphol versterken. Vermindering van de regeldruk kan hieraan bijdragen. Daarom heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan Actal gevraagd om een quickscan uit te voeren naar de… >> U leest het hier…

Onderbouw beter waarom wettelijke verankering franchisecode nu nodig is

01-06-2017
Het kabinet is van plan om de Nederlandse franchisecode (NFC) wettelijk te verankeren. Het wetsvoorstel beoogt de verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer meer in evenwicht te brengen. Actal, het adviescollege toetsing regeldruk… >> U leest het hier…

Beoordeel regeldrukgevolgen bij evaluaties Kwaliteitsborging voor het bouwen

30-05-2017
Actal adviseert de minister van Wonen en Rijksdienst om de regeldrukeffecten van de stelselwijziging kwaliteitsborging voor het bouwen aanvullend in kaart te brengen op basis van de ervaringen in de uitvoeringspraktijk. Dit is mogelijk door… >> U leest het hier…

Maak de gehandicaptenparkeerkaart mogelijk zonder onnodige keuringen en administratieve lasten

23-05-2017
De gehandicaptenparkeerkaart (GPK) biedt mensen met een handicap de gelegenheid om dichtbij de locatie te parkeren die zij willen bezoeken. Het voordeel van dichtbij parkeren betekent vooral in grote steden dat de kaart gevoelig is voor fra… >> U leest het hier…

Actal middagsymposium “Naar betere regels”

16-05-2017
  Op 15 mei 2017 organiseerde Actal het symposium 'Naar betere regels'. Samen met leden van de Tweede Kamer en met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en overheid keken wij terug op 17 jaar toetsing van wet- en regelgeving en adviser… >> U leest het hier…

Regels moet je kunnen leren

15-05-2017
Je aan de regels houden moet je leren. Maar soms is dat bijna onmogelijk Het is fijn als regels meteen duidelijk zijn. Dan kun je je eraan houden zónder erover na te denken. Zoals bij een verkeerslicht. Maar er zijn ook moeilijkere regels … >> U leest het hier…

Extra regeldruk door nieuwe Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

12-05-2017
De nieuwe Wet zeggenschap lichaamsmateriaal zorgt voor meer regeldruk. De extra regeldruk voor beheerders van lichaamsmateriaal bedraagt jaarlijks ruim € 1 mln. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze toename grote… >> U leest het hier…

Wet minimumuurloon: nog niet alle regeldrukgevolgen voor bedrijven en werknemers in beeld

12-05-2017
Op grond van de nieuwe Wet minimumuurloon komt er een uniform minimumuurloon voor bedrijven en hun werknemers. Op dit moment verschilt het minimumuurloon van sector tot sector. Waar normaal 40 uur per week wordt gewerkt is het uurloon € 8… >> U leest het hier…