Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Heroverweeg hercertificatie civiele duikarbeid

Duikarbeid is risicovol werk. Om onveilige werksituaties tegen…

Regels maken participatie van arbeidsbeperkten onnodig moeilijk

In Nederland kunnen veel mensen met een arbeidshandicap geen…

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk leidt tot stapeling van eisen

Het kabinet wil de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk harmoniseren,…

Bericht aan Tweede Kamer over EU-prioriteiten met gevolgen regeldruk

De Europese Commissie heeft zijn Werkprogramma 2016 uitgebracht.…

Column Jan ten Hoopen: Verklaring omtrent gedrag voor iedereen?

Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:     Alle…

BIBOB screening ondernemers vaak onnodig en te uitgebreid

Naar aanleiding van een signaal heeft Actal onderzoek gedaan…

Toegang tot vergoedingenstelsel onnodig moeilijk voor nieuwe medicijnen

De toegang tot het Nederlandse vergoedingenstelsel is voor moderne…

Digitalisering gezagsregister voorkomt onnodig papierwerk

Actal heeft een signaal onderzocht over het gezagsregister van…

Ontwerpbesluit Jeugdverblijven moet relatie tussen doel en inhoud kwaliteitskader duidelijk maken

De relatie tussen het doel en een aantal onderwerpen uit de voor…

Actal op Actiedag VWS over Merkbaar minder regeldruk

Op 28 oktober 2015 organiseerde het ministerie van VWS de Actiedag…