Archief 2013

Uitvoeringsbesluit kan regeldruk in de Jeugdzorg verminderen

20-12-2013
De Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een internetconsultatie opengesteld voor het Uitvoeringsbesluit Jeugdwet. Dit besluit bevat regels over de certificering van organisaties, de verwijsindex, het klachtrecht en de… >> U leest het hier…

Europese benoeming Jan ten Hoopen

12-12-2013
José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft Jan ten Hoopen benoemd tot lid van de Europese High Level Group on Administrative Burden (HLG). De HLG adviseert rechtstreeks de Europese Commissie over de vermindering van a… >> U leest het hier…

Participatiewet is mogelijk met minder regeldruk voor werkgevers en werknemers

09-12-2013
Het voorstel voor de Participatiewet leidt tot extra regeldruk voor burgers. Vooral als zij meerdere keuringen door meer dan één instantie moeten ondergaan en de informatie-overdracht tussen UWV en gemeenten gebrekkig gebeurt. Ook bedrijv… >> U leest het hier…

Nieuwe ontslagrecht leidt tot onnodige regeldruk

09-12-2013
Het nieuwe ontslagrecht leidt onnodig tot meer regeldruk en draagt zo niet bij tot de kabinetsdoelstelling om de regeldruk met € 2,5 miljard te verlagen. De toelichting bij het wetsvoorstel bevestigt het beeld dat de regeldruk niet af-, m… >> U leest het hier…

Voorkom Europese regeldruk, intervenieer tijdig

03-12-2013
Het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie (EC) is gepubliceerd. Hierin staan de plannen van de Europese Commissie voor nieuwe regelgeving.   Op basis van eigen onderzoek en ontvangen signalen van stakeholders heeft Actal in ee… >> U leest het hier…

Jan ten Hoopen: Achter de horizon

03-12-2013
Met wetgeving ordent de wetgever het maatschappelijk leven. Een veelgehoorde opvatting is dat je die ordening weer tenietdoet als de wetgeving vaak verandert. Wetten zijn in deze opvatting voor de eeuwigheid, of althans voor een periode die… >> U leest het hier…

Regeldruk belast logistieke sector onnodig zwaar

27-11-2013
De logistieke sector heeft te maken met onnodig zware regeldruk. In het advies Regels in bedrijf: sectorscan logistiek laat Actal zien dat er drie hoofdoorzaken voor deze regeldruk zijn. De wetgeving kent een starre focus op het vervoermid… >> U leest het hier…

Help mee extra regeldruk uit Europa te voorkomen

15-11-2013
Het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie (EC) is gepubliceerd. Hierin staan de plannen van de Europese Commissie voor nieuwe regelgeving. Op basis van eigen onderzoek en gesprekken met onder meer VNO-NCW attendeert Actal kabinet en… >> U leest het hier…

Vrijwillige verkeersregelaars aan het werk – zónder extra bureaucratisch gedoe

15-11-2013
Vrijwilligers die bij evenementen het verkeer in goede banen leiden, moeten – na hun opleiding – zónder extra bureaucratisch gedoe aan het werk kunnen. In de huidige situatie stelt de burgemeester de vrijwilligers aan, en ontvangen zij… >> U leest het hier…

Jan ten Hoopen: Risicoregelreflex

06-11-2013
Veel burgers ervaren niet dat de regels de problemen echt oplossen. Zij beseffen dat regels gewoon nodig zijn, maar snappen niet waarom nou net déze regel? Iets vergelijkbaars zien we bij de ‘Risicoregelreflex’.   2013-45 Column… >> U leest het hier…