Archief 2012

Beperk de regeldruk bij elektronische formulieren

25-09-2012
Elektronische formulieren van de overheid bevatten vaak tekortkomingen die relatief gemakkelijk te  verhelpen zijn. Bij het  invullen van deze formulieren moeten burgers en bedrijven bijvoorbeeld gegevens invullen die al bekend zijn. … >> U leest het hier…

Werkprogramma 2013: Hervormingen bieden kans om belemmerende regels weg te nemen

22-09-2012
Hoe lastig het kan zijn om een uitkering, een lening of een subsidie aan te vragen? Aan hoeveel voorschriften moet een bedrijf in de metaal of de logistiek voldoen? Hoe beleeft een verpleegkundige de administratieve verplichtingen in het zi… >> U leest het hier…

Vereenvoudig aanvraag en wijziging parkeervergunningen

21-09-2012
De aanvraag en wijziging van gemeentelijke parkeervergunningen leidt tot onnodig veel regeldruk voor burgers. De aanvraag zou in alle gemeenten digitaal moeten kunnen, waarbij gemeenten geen gegevens moeten vragen die zij zelf al in bezit h… >> U leest het hier…

Schaf vergunning- en meldplicht gevelreiniging af

20-09-2012
Gemeenten hanteren verschillende procedures voor het verlenen van toestemming voor het reinigen van gevels. Sommige gemeenten hanteren alleen algemene regels ter bestrijding van overlast door bijvoorbeeld geluid en verontreinigen. Andere ge… >> U leest het hier…

Regeldruk door BTW-verhoging

01-08-2012
Actal heeft signalen ontvangen dat de invoeringsdatum van 1 oktober 2012 voor de verhoging van de BTW van 19% naar 21% veel regeldruk oplevert. Naar aanleiding van deze signalen heeft Actal de staatssecretaris van Financiën per brief ge… >> U leest het hier…

Maak Bibob en welstand minder belastend

10-07-2012
De Bibobtoets moet selectiever worden ingezet en het welstandsbeleid moet uitgaan van het principe "geen welstandseisen tenzij daar duidelijke en zwaarwegende redenen voor zijn". Dit schrijft Actal in een brief aan minister Verhagen naar… >> U leest het hier…

Actal in Eerste Kamer

09-07-2012
De Eerste Kamer organiseert op 9 juli een deskundigenbijeenkomst over de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Actal heeft een advies over dit wetsvoorstel uitgebracht. Collegevoorzitter Jan ten Hoopen zal het advies toelichten tij… >> U leest het hier…

Regeldrukaudit Actal: Doorbreek het bureaucratisch spel rondom regeldruk

27-06-2012
De aanpak van regeldruk door de overheid is te ingewikkeld. Ministeries besteden te veel energie aan onderlinge afspraken en interne procedures rondom regeldruk. Daarbij gaat het zicht verloren op het uiteindelijke doel: merkbaar minder reg… >> U leest het hier…

Meer ambitie bij aanpak regeldruk

19-06-2012
Een volgend kabinet kan hogere ambities hebben voor het verminderen van regeldruk in Nederland. Dat stelt Actal naar aanleiding van een voortgangsrapportage die het huidige kabinet heeft uitgebracht. Het kabinet zegt hierin goed op koers t… >> U leest het hier…

Beperk de regeldruk bij verhoging AOW-leeftijd

15-06-2012
Verhoging van de AOW-leeftijd leidt tot extra regeldruk voor burgers. Actal adviseert daarom om de voorbereidingstijd te verlengen en de wet een jaar later in te voeren. Verder stelt Actal voor om de  voorgestelde voorschotregeling te verv… >> U leest het hier…