Archief 2012

Borging voedselveiligheid kan efficiënter

18-12-2012
Nederland hanteert een algemene norm voor het ongekoeld presenteren van voedsel die strenger is dan de norm in het Verenigd Koninkrijk. Zo kunnen bederfelijke producten in het Verenigd Koninkrijk 4 uur ongekoeld worden bewaard, terwijl dat … >> U leest het hier…

Efficiëntere zorg door slimmer registreren

13-11-2012
Regeldruk en bureaucratie voor verpleegkundigen in ziekenhuizen kunnen fors naar beneden. Al vaak is beweerd dat er veel geld kan worden bespaard door de bureaucratie in de zorg aan te pakken. Actal heeft daarom onderzoek laten doen naar de… >> U leest het hier…

Werkprogramma Europese Commissie 2013

13-11-2012
Op 23 oktober 2012 heeft de Europese Commissie (EC) het Werkprogramma 2013 uitgebracht. Het Werkprogramma geeft de Tweede Kamer een mogelijkheid om prioriteiten te stellen. Met onze brief informeren wij de Tweede Kamer welke voorgenomen reg… >> U leest het hier…

Nieuwe Jeugdwet leidt tot meer regeldruk

24-10-2012
De nieuwe Jeugdwet leidt tot meer regeldruk voor burgers, instellingen en professionals in de jeugdzorg, terwijl één van de doelen van deze nieuwe wet juist was om de regeldruk te verminderen. Dat stelt Actal, het Adviescollege toetsing r… >> U leest het hier…

Verdien je collegegeld terug met een goed idee. Schrijf een essay! Bericht van de jury

17-10-2012
  Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) looft € 1.771 uit voor het beste essay over regeldruk: Hoe kan de regeldruk in Nederland merkbaar verminderen? Lees hierover ook het interview met juryvoorzitter Boris van der Ham … >> U leest het hier…

Actal start onderzoek naar regeldruk in logistieke sector

17-10-2012
Logistiek is één van de sectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt. Mondiaal groeit het transport van goederen sterk. De logistieke sector springt hierop in en wil uitgroeien naar een internationale toppositie. Het kabinet wil deze to… >> U leest het hier…

Reactie Actal op EU raadpleging slimme regelgeving

17-10-2012
Een aanzienlijk deel van de regeldruk in Nederland komt voort uit Europese regelgeving. Een ambitieuze aanpak om de regeldruk van Europese verplichtingen te verminderen is nodig om regeldruk merkbaar te verminderen voor Nederlandse bedrijve… >> U leest het hier…

Actal vraagt ervaringen leraren

15-10-2012
Actal is op zoek naar ervaringen en tips van leraren hoe hun regeldruk kan worden verminderd. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Actal gevraagd te adviseren over de regeldruk onder leraren in het primair onderwijs, he… >> U leest het hier…

Nieuwe premiestelling sociale verzekeringen te complex

08-10-2012
De voorgestelde regeling voor Ziektewet- en WGA-premies is complex en ondoorzichtig. De regeling onderscheidt drie groepen werkgevers. Elk van de drie groepen moet op een andere manier de premies vaststellen. Het Wijzigingsbesluit Wet finan… >> U leest het hier…

Advies aan informateurs: verlaag regeldruk voor groei en ontwikkeling

26-09-2012
Het nieuwe kabinet staat straks voor de opgave om de economische groei en maatschappelijke dynamiek in Nederland te vergroten. Maar de overheidsfinanciën staan geen grote financiële impuls toe. Wel kan het nieuwe kabinet een stevige impul… >> U leest het hier…