Oud-College

Actal is opgericht in 2000. Het College van Actal heeft sinds die tijd in diverse samenstellingen de regering en beide kamers der Staten-Generaal geadviseerd.  Hieronder volgt een chronologische beschrijving van de samenstelling van het College van Actal.

 

Het eerste College bestond uit voorzitter R.L.O. (Robin) Linschoten en de leden dr. B.I. (Brigitte) van der Burg en drs. J.A. (Hans) Kamps. Mevrouw Van der Burg is op 30 november 2006 uit het College getreden. Zij werd op die datum beëdigd tot Tweede Kamerlid voor de VVD-fractie.

 

Op 1 april 2008 is mw. drs. F.Ch. (Francine) Giskes als lid toegetreden tot het College.

 

Op 16 juni 2008 is de heer ing. T.R.C. (Tjark) de Lange als lid toegetreden tot het College.

 

De heer Linschoten en de heer Kamps hebben hun werkzaamheden voor Actal tot 1 januari 2009 uitgevoerd. Per die datum trad dr. S.R.A. (Steven) van Eijck aan als voorzitter van Actal.

 

Mevrouw Giskes is op 20 november 2009 teruggetreden als Collegelid van Actal. Op die datum is zij geïnstalleerd als burgemeester van Texel.

 

Op 1 maart 2010 is de heer mr. dr. E. (Eric) Helder toegetreden tot het College.

 

Op 1 juni 2011 hebben de heren Van Eijck en De Lange hun werkzaamheden als voorzitter respectievelijk lid van het College beëindigd. Per die datum is de heer J. (Jan) ten Hoopen aangetreden als voorzitter en mevrouw L.L. (Lili) Doude van Troostwijk als lid van het College. Daarmee kreeg het College zijn huidige samenstelling.