Gemeenten

Actal en gemeenten

Actal adviseert sinds eind 2014 ook (samenwerkende) gemeenten. Actal kan op verzoek van gemeenten bestaande en nieuwe regelgeving toetsen op de regeldruk die deze gaat veroorzaken. Dit kan over de volle breedte van het gemeentelijk beleidsterrein. Gemeenten kunnen Actal ook vragen om een advies uit te brengen over meer algemene vraagstukken op het gebied van regeldruk.
De VNG kan eveneens gebruik maken van de expertise van Actal. Zo is Actal lid van de adviescommissie Gemeenterecht van de VNG. Deze commissie brengt onder andere advies uit over modelverordeningen.

 

Adviezen over lokale regeldruk

Actal heeft verschillende adviezen uitgebracht over lokale regeldruk, zoals:

  • Advies  over de risico’s van de decentralisaties voor de regeldruk.pdf
  • Advies over de concept-modelverordening Jeugdhulp gemeente Beuningen.pdf
  • Advies over de concept Re-integratieverordening Participatiewet Rijk van Nijmegen.pdf
  • Advies  over de Wet op de Kansspelen.pdf
  • Advies over gegevensuitwisseling tussen overheden bij toepassing van de wet Bibob.pdf

 

Wilt u vrijblijvend meer informatie of graag weten wat Actal voor u kan betekenen? Zie de brochure voor meer informatie of neem contact met ons op via info@actal.nl of 070 3108666.

 

Gemeenten