Adviezen

Noodzakelijkheid als criterium in de werkkostenregeling kan de regeldruk helpen terugdringen

03-07-2014

De werkkostenregeling is ingegaan per 2011. Uiterlijk in 2015 moeten alle bedrijven deze nieuwe regeling gebruiken. De werkkostenregeling vervangt de oude fiscale regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Maximaal 1,5% (in 2013) van de het totaalbedrag aan loon dat aan personeel wordt betaald (dat is de fiscale loonsom), mag in de werkkostenregeling onbelast worden vergoed of verstrekt. De werkkostenregeling is bedoeld om de regeldruk terug te dringen maar wordt op dit moment nog weinig gebruikt.

 

De staatsecretaris heeft een verkenning via openbare internet consulatie voorgelegd. Tevens heeft hij Actal om advies over zijn verkenning gevraagd. Daarbij vroeg hij in het bijzonder om advies over de in de verkenning voorgestelde “noodzakelijkheid” als criterium om te bepalen of vergoedingen en verstrekkingen niet tot “loon in natura” moeten worden gerekend.

 

Actal ziet kansen om met het criterium “noodzakelijkheid” de regeldruk te verminderen. Actal ziet ook enkele risico’s bij de invoering van dit criterium.

 

De staatssecretaris ziet dat risico ook en volgt het advies van Actal om te monitoren of het noodzakelijkheidscriterium in de praktijk goed hanteerbaar is.

 

Zie hier de brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer over verbeteringen in de werkkostenregeling van 3 juli 2014:

Brief over verbetering werkkostenregeling

 

Lees hier het advies van Actal van 17 juni 2013:

Meer informatie

Gerelateerde Adviezen: