Archief 2011

Tijdelijk besluit begeleid rijden

23-06-2011
Actal heeft op 7 april 2011 een advies uitgebracht over het Tijdelijk besluit begeleid rijden. Het Tijdelijk besluit begeleid rijden strekt tot de introductie van een experiment van begeleid rijden voor jongeren vanaf 17 jaar om de ver… >> U leest het hier…

Actal has a new board of three members

16-06-2011
As of 1 June 2011 Actal has a new board of three members: Mr. Jan ten Hoopen (chair), Ms. Lili Doude van Troostwijk and Mr. Eric Helder. They will be working with a new mandate. This mandate gives Actal the possibility to tackle regulatory… >> U leest het hier…

Advies vermindering regeldruk ontwikkelingssamenwerking

31-05-2011
Actal heeft staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Knapen geadviseerd over de regeldruk van het Medefinancieringsstelsel (MFS II) (Advies Regels in ontwikkeling). Het MFS is de grootste subsidiestroom voor Nederlandse ontwikkelingssamenwer… >> U leest het hier…

Kabinet benoemt nieuw College Actal

27-05-2011
De Ministerraad heeft op vrijdag 27 mei jl. besloten om de heer J. (Jan) ten Hoopen voor te dragen als voorzitter van Actal. Tevens is besloten om mw. L.L. (Lili) Doude van Troostwijk en mr.dr. E. (Eric) Helder voor te d… >> U leest het hier…

Actal wordt permanent adviescollege

23-05-2011
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten om van Actal een permanent adviescollege te maken. De brief van minister Verhagen vindt u hier. … >> U leest het hier…

Rapport Gevolgen amendementen voor administratieve lasten en regeldruk

08-04-2011
Uit het onderzoek dat Actal in 2011 heeft laten uitvoeren, blijkt dat in 2010 347 amendementen zijn ingediend. Uiteindelijk zijn er 13 aangenomen amendementen gevonden die gevolgen voor regeldruk hebben. Per saldo vallen de toe- en afnamen … >> U leest het hier…

Evaluatie Actal 2007-2010 opgesteld door KplusV

05-04-2011
Bekijk het rapport Evaluatie_Actal_2007_2010 document… >> U leest het hier…

Actal jaarverslag 2010

28-03-2011
Het Jaarverslag beschrijft de omslag die Actal in 2010 heeft ingezet. Deze omslag houdt ten eerste in dat Actal in de strategische adviezen meer het perspectief hanteert van de doelgroepen (ondernemers, burgers, professionals en medeoverhed… >> U leest het hier…

Actal roept provinciale bestuurders op om regeldruk te verlagen

07-03-2011
Actal meent dat het op de weg van provinciale bestuurders ligt om ook bij het opstellen van het coalitieakkoord afspraken te maken over de vermindering van regeldruk. Actal heeft daarom aan de formateurs van de colleges van Gedeputeerde Sta… >> U leest het hier…

Actal en Antwoord voor Bedrijven slaan handen ineen bij aanpak regeldruk

03-03-2011
Actal en Antwoord voor Bedrijven, onderdeel van AgentschapNL, gaan samenwerken om de regeldruk voor ondernemers te verlagen. Ondernemers kunnen overbodige bureaucratie van de overheid melden bij het Meldpunt Regelgeving van Antwoord voor Be… >> U leest het hier…