Nieuws

Videoverslag best practices
Op donderdag 2 oktober 2014 organiseerde Actal een bijeenkomst die in het teken stond van ‘contact tussen de burger en de (semi)overheid’. Auteur Stephan Steinmetz lichtte toe wat voor post zijn buurvrouw van de (semi)overheid ontving. Daarna volgde een uiteenzetting over het programma Prettig contact met de overheid. bekijk hier het videoverslag.

>> U leest het hier...

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen: Iedereen wordt geacht de wet te kennen
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

‘Verborgen’ regeldruk door te veel verschillende wettelijke drempels

25-09-2014
Voor kleine ondernemingen gelden vaak minder regels. Anders zou hun ‘overhead’ relatief te groot worden. De overheid stelt bij veel regelingen weer andere criteria, drempels en grenswaarden vast, zonder dat duidelijk wordt waarom die ve… >> U leest het hier…

Communicatie over complexe Quotumwet cruciaal

23-09-2014
De lagere regelgeving van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) is zeer complex. Goede en gerichte communicatie is daarom cruciaal om bedrijven de gevolgen van de wet duidelijk te maken en zo de regeldruk voor hen te b… >> U leest het hier…

Actal Werkprogramma 2015: “Minder regeldruk, meer ruimte voor vernieuwing”

16-09-2014
Op 16 september 2014 is het Werkprogramma 2015 van Actal openbaar geworden. Dit werkprogramma, met als titel “Minder regeldruk, meer ruimte voor vernieuwing”, bevat de werkzaamheden van Actal in 2014-2015. Het gaat daarbij om de “ex a… >> U leest het hier…

Maak inkomensondersteuning eenvoudiger

04-09-2014
De regelingen voor bijstand, toeslagen, belastingkortingen en andere vormen van inkomensondersteuning zijn te complex. Bovendien zijn er te veel regelingen. Veel mensen weten niet meer waarop zij recht hebben. Financiële planning is daardo… >> U leest het hier…

Combineer de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en de inschrijving in personenregister kinderopvang

11-08-2014
Veilige en betrouwbare kinderopvang en lage regeldruk gaan hand in hand. Het veilig maken van de kinderopvang hoeft niet te leiden tot heel veel regeldruk. Medewerkers in deze sector moeten zich in de toekomst inschrijven in een personenreg… >> U leest het hier…

Verordeningsvoorstel biologische producten remt groei biologische sector

05-08-2014
Het voorstel voor wijziging van de Europese verordening belemmert onbedoeld en onnodig de groei van de biologische sector. In zijn advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken geeft Actal aan dat het invoeren van risicogerichte cont… >> U leest het hier…