Nieuws

Videoverslag best practices
Op donderdag 2 oktober 2014 organiseerde Actal een bijeenkomst die in het teken stond van ‘contact tussen de burger en de (semi)overheid’. Auteur Stephan Steinmetz lichtte toe wat voor post zijn buurvrouw van de (semi)overheid ontving. Daarna volgde een uiteenzetting over het programma Prettig contact met de overheid. bekijk hier het videoverslag.

>> U leest het hier...

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen: Eigen haard is goud waard
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Nieuwe drempel voor grote ondernemingen in Wet op de Ondernemingsraden

10-03-2015
Grote ondernemingen zijn in de toekomst verplicht ten minste eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad over de hoogte van beloningen en de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van bestuurders te spreken. Dat staat in een voorgenomen wijziging v… >> U leest het hier…

REACH kán met minder regeldruk

12-02-2015
Chemische stoffen moeten veilig zijn voor mens en milieu. De wettelijke verplichtingen voor het registreren, evalueren en toelaten van chemische stoffen (vastgelegd in de zgn. REACH-regels) zijn dan ook aanzienlijk. Nederland heeft als eers… >> U leest het hier…

Kabinetsreactie Actaladvies “Regels in bedrijf: sectorscan logistiek”

29-01-2015
Actal heeft op 26 november 2013 het advies “Regels in bedrijf: sectorscan logistiek” overhandigd aan de minister van Infrastuctuur en Milieu (IenM). Op 27 januari jl. heeft zij het actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek aangeboden… >> U leest het hier…

Minder toezicht algemeen pensioenfonds door systeemcheck vooraf

26-01-2015
De nieuwe Wet algemeen pensioenfonds biedt kans op minder regeldruk. Niet alleen voor pensioenuitvoerders, maar ook voor pensioendeelnemers. Op twee punten is winst te behalen. Door de systeemcheck van vermogens en werkkapitaal die vóóraf… >> U leest het hier…

Werkprogramma Europese Commissie 2015

21-01-2015
Op 16 december 2014 heeft de nieuwe Europese Commissie (EC) zijn Werkprogramma 2015 uitgebracht. Dit Werkprogramma bevat de 10 prioriteiten van de Commissie. Verder geeft het aan welke lopende beleidstrajecten de Commissie wil stopzetten of… >> U leest het hier…

Persoonsgebonden budget kan eenvoudiger en doeltreffender

13-01-2015
Er zijn vier mogelijkheden om de regeling en uitvoering van het persoonsgebonden budget (PGB) te vereenvoudigen. Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, schrijft dat in een advies aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en… >> U leest het hier…