Actueel

Bezoekadres Actal

Het bezoekadres is:
Rijnstraat 50 (Hoftoren)
2515 XP DEN HAAG

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen - Woekerende professionalisering
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Wet aanpassing minimumloon: regeldrukgevolgen voor bedrijven en werknemers niet volledig in beeld

26-10-2016
Met de nieuwe Wet aanpassing minimumloon moeten bedrijven aan jongeren van  21 en 22 jaar het volledige wettelijk minimumloon gaan betalen. De wet past ook het wettelijk minimumjeugdloon voor jongeren vanaf 18 jaar aan. Het wetsvoorstel da… >> U leest het hier…

Cookiebepaling Telecommunicatiewet niet effectief, regeldruk disproportioneel

22-10-2016
De cookiebepaling uit de Telecommunicatiewet is niet effectief en de regeldruk van deze bepaling is daardoor disproportioneel hoog. De cookiebepaling zegt dat websites die cookies willen plaatsen om persoonsgegevens te verwerken, vóóraf t… >> U leest het hier…

Toelatingsprocedures nieuwe zorgaanbieders kunnen eenvoudiger

11-10-2016
Het wetsvoorstel Toelating Zorgaanbieders (WTZa) introduceert een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. Daarnaast scherpt het de verplichtingen in de vergunningprocedure aan. Actal adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Spo… >> U leest het hier…

Actal start onderzoek naar regeldruk door beleidsregels

07-10-2016
Niet alleen wetten en ministeriële regelingen veroorzaken regeldruk: ook beleidsregels doen dat. Die kunnen afkomstig zijn van de Haagse ministeries, maar ook van uitvoeringsorganisaties zoals het UWV en van toezichthouders zoals De Nederl… >> U leest het hier…

Actal pleit in Rondetafelgesprek Tweede Kamer voor beter zicht op gevolgen regeldruk Omgevingswet

07-10-2016
Actal ziet mogelijkheden om de regeldruk verder te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming van de fysieke leefomgeving en de rechtsbescherming van bedrijven en burgers. Dat betoogt collegelid Eric Helder op 10 oktober 2016… >> U leest het hier…

Verlaging regeldruk door Omgevingswet nog onvoldoende in zicht

05-10-2016
De uitwerking van de Omgevingswet in een aantal nieuwe besluiten en Algemene Maatregelen van Bestuur laat zien dat minder regeldruk op dit gebied echt mogelijk is. Dat concludeert Actal in zijn reactie op de consultatieversies van de beslui… >> U leest het hier…