Actueel

Nieuw bezoekadres Actal

Het bezoekadres is:
Rijnstraat 50 (Hoftoren)
2515 XP DEN HAAG

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen - Woekerende professionalisering
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Overweeg uitzondering voor kleine bedrijven in fosfaatregeling

12-09-2016
De Nederlandse landbouw produceert meer fosfaat dan de 172,9 miljoen kilogram die door de Europese Commissie is toegestaan. Het kabinet voert daarom fosfaatrechten in. De aanpassing van de Meststoffenwet die daarvoor nodig is, is aan Actal… >> U leest het hier…

Vier wijzigingen nodig bij voorstel Ladder duurzame verstedelijking (Bro)

12-09-2016
Op 24 juni 2016 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een internetconsultatie opengesteld voor een nieuwe, verbeterde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. Deze ladder helpt overheden om zorgvuldige, ruimtelijke afwegingen te… >> U leest het hier…

Betere onderbouwing nodig van regeldrukgevolgen ‘Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen’

12-09-2016
Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) werkt aan een nieuw stelsel voor de kwaliteitsborging in de bouw. De bouwsector wordt expliciet verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit. De positie van de bouwconsument wordt sterker. Het ‘Besluit kw… >> U leest het hier…

Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

31-08-2016
Tijdens het plenaire debat met de Tweede Kamer op 23 juni 2016 over het wetsvoorstel Vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs heeft minister Bussemaker toegezegd dat zij Actal zou vragen de berekeningen van… >> U leest het hier…

Wetsvoorstel verzekerdeninvloed mist berekening regeldrukgevolgen

18-08-2016
De voorgenomen wijziging van de Zorgverzekeringswet geeft vertegenwoordigingen van verzekerden adviesrecht bij de inkoop van zorg door zorgverzekeraars. Dat heeft gevolgen voor de regeldruk, zowel voor zorgverzekeraars als voor verzekerden.… >> U leest het hier…

Op weg naar eenvoudige vaststelling van de beslagvrije voet

10-08-2016
Het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging beslagvrije voet’ zorgt voor een makkelijkere berekening van de beslagvrije voet. De berekening blijft echter ook ná de voorgenomen wijziging ingewikkeld. Als mensen - om wat voor reden dan ook - hun s… >> U leest het hier…