Nieuws

Actal jaarverslag 2014: Minder regeldruk, meer eigen initiatief
Actal heeft zijn jaarverslag 2014 uitgebracht. Dit jaarverslag heeft als titel “Minder regeldruk, meer eigen initiatief.

>> U leest het hier...

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen: Goed zeemanschap
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Regeldruk en verbetermogelijkheden wetsvoorstel natuurbescherming

25-04-2015
Naar aanleiding van ons advies ‘Regeldruk Wet natuurbescherming’ van 19 november 2014 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken besloten de regeldruk als gevolg van het wetsvoorstel natuurbescherming, zoals gewijzigd bij nota van … >> U leest het hier…

Dienstverlening aan bedrijven kan beter bij de no-riskpolis en mobiliteitsbonus

24-04-2015
Met een aantal aanpassingen kan de dienstverlening van UWV en gemeente aan bedrijven bij toepassing van de Participatiewet aanzienlijk verbeteren. Dat stelt Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, in een advies aan de Staatssecretaris… >> U leest het hier…

Ministeries hebben onvoldoende zicht op regeldruk

23-04-2015
Ministeries maken nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen hun wetsvoorstellen hebben. Daardoor is niet duidelijk of de wet- en regelgeving in Nederland minder bureaucratisch is geworden. Dat blijkt uit onderzoek naar negen ministeries dat … >> U leest het hier…

Drank- en Horecawet beperkt transsectoraal ondernemen

15-04-2015
Nieuwe ontwikkelingen in de economie ondervinden vaak belemmeringen vanuit wet- en regelgeving. Dit belemmert innovatie en welvaartsgroei. Zo kunnen ondernemers door verbodsbepalingen in de Drank- en Horecawet geen detailhandel en kleinscha… >> U leest het hier…

Verbeter samenwerking school en bedrijf voor meer stages en leerwerkplekken

13-04-2015
Procedures rondom verwerving en uitvoering van stages en leerwerktrajecten moeten beter worden afgestemd op de bedrijfsprocessen van ondernemingen. Het gebrek aan afstemming leidt op dit moment tot irritaties en onnodig tijdverlies voor de … >> U leest het hier…

Flexwerk onaantrekkelijk voor bijstandsgerechtigden

09-04-2015
Voor mensen in de bijstand is het niet aantrekkelijk om tijdelijk werk aan te nemen. De regels van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leiden ertoe dat deze mensen liever thuis blijven in afwachting van een vaste baan, dan t… >> U leest het hier…