Actueel

Nieuw bezoekadres Actal

Het bezoekadres is:
Rijnstraat 50 (Hoftoren)
2515 XP DEN HAAG

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen: Hoe hoog moet een drempel zijn?
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Verplichte ondertekening participatieverklaring veroorzaakt extra regeldruk

18-05-2016
Het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet Inburgering breidt het bestaande inburgeringsexamen uit met een participatietraject. Nieuwkomers krijgen in dit verplichte traject informatie over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving. Het … >> U leest het hier…

Uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

17-05-2016
Op verzoek van de Staatssecretaris van Economische Zaken heeft Actal het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) en de ontwerpregeling houdende regels ter uitvoering van de Wet … >> U leest het hier…

Extra regeldruk door wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

04-05-2016
De voorgestelde aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) zorgt voor meer regeldruk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze toename grotendeels goed doorgerekend en verantwoord. Dit concl… >> U leest het hier…

Jaarverslag 2015: van Minder regeldruk naar Meer ruimte voor vernieuwing

20-04-2016
Alle gevolgen van wetgeving afwegen vóór je besluit Actal pleit voor een bredere blik op de belemmeringen door regels   “Onnodige regels vertragen, onduidelijke regels irriteren en verkeerde regels frustreren bedrijven en bu… >> U leest het hier…

Actal beoordeelt komend jaar alle nieuwe wetsvoorstellen van VWS

25-03-2016
Minister Schippers (VWS) heeft Actal gevraagd de komende tijd alle nieuwe wetsvoorstellen van het departement op de gevolgen voor de regeldruk te beoordelen. En dus niet alleen naar de ‘grote’ wetsvoorstellen, zoals tot nu toe gebruikel… >> U leest het hier…

Maak in Participatiewet verlengen ‘simpele’ loonkostensubsidies mogelijk

23-03-2016
Het wetsvoorstel vereenvoudiging en stroomlijning Participatiewet maakt verstrekking van de loonkostensubsidie mogelijk zonder de ‘echte’ loonwaarde van de werknemer vast te stellen. Hierdoor is een snellere toekenning van de subsidie m… >> U leest het hier…