Nieuws

Jaarverslag 2013: “Minder regeldruk, meer concurrentiekracht”
De concurrentiekracht van het bedrijfsleven is gebaat bij zo min mogelijk onnodige regeldruk. Het jaarverslag beschrijft de adviezen die Actal in 2013 heeft uitgebracht om de regeldruk te verminderen.

>> U leest het hier...

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen: Slim bezig bij strijd om talent?
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Legalisering internetgokken mag niet leiden tot onnodige kosten voor bedrijven en burgers

25-07-2014
De Wet kansspelen op afstand legaliseert en reguleert het aanbieden van kansspelen via internet. Hiermee wordt een bestaande situatie bekrachtigd: ondanks het verbod gokken honderdduizenden Nederlanders al jarenlang via internet. De meeste … >> U leest het hier…

Jeugdzorg méér of juist minder bureaucratisch bij gemeenten? Vraag het de gezinnen en de professionals

21-07-2014
Monitor stelselmatig hoeveel regeldruk gezinnen en professionals ervaren   Het Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Jeugdwet brengt de effecten voor de regeldruk van burgers en professionals niet helder in beeld. Dit besluit is onlangs aan… >> U leest het hier…

Gegronde twijfel over de effectiviteit van de Quotumwet om 100.000 arbeidsbeperkten aan werk te helpen

11-07-2014
Werkt extra regeldruk wel als stok achter de deur?   Kabinet en sociale partners spraken eerder af om 100.000 arbeidsbeperkten aan werk te helpen. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid creëert nu met de Wet Ba… >> U leest het hier…

Langdurige zorg kan nóg minder bureaucratisch

27-06-2014
Wie in aanmerking wil komen voor langdurige zorg heeft een indicatiebesluit nodig. Met de plannen van het kabinet wordt de indicatiestelling minder bureaucratisch. Maar volgens een advies van Actal kan de bureaucratie nog vérder omlaag. T… >> U leest het hier…

Nieuwe Omgevingswet eerste stap naar vereenvoudiging omgevingsrecht

18-06-2014
De nieuwe Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt regels op het gebied van het omgevingsrecht. De wet vormt daarmee een eerste stap op weg naar minder regels en meer ruimte voor maatwerk ontstaan. Zo moet het gemakkelijker worden om ruimtelij… >> U leest het hier…

Jan ten Hoopen: Demasqué van de ICT?

11-06-2014
Voor de column van Jan ten Hoopen, klik op:         Alle Jan ten Hoopen SC – columns… >> U leest het hier…