Actueel

Bezoekadres Actal

Het bezoekadres is:
Rijnstraat 50 (Hoftoren)
2515 XP DEN HAAG

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen – Ook decentraliseren moet je leren
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Consultatieversie Wetsvoorstel tot waardeoverdracht van kleine pensioenen vergeet de gevolgen voor de regeldruk

09-01-2017
Pensioenuitvoerders krijgen met het wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen het recht om kleine pensioenen over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Kleine pensioenen zijn pensioenen van minder dan € 465,94 bruto per jaar.… >> U leest het hier…

Bereken de regeldrukgevolgen van het gewijzigde vuurwerkbesluit

04-01-2017
Het Vuurwerkbesluit wordt aangepast; een wijzigingsvoorstel staat online voor consultatie. Doel van de wijziging is om handhaving van het besluit beter mogelijk te maken. Actal constateert dat er regeldrukgevolgen zijn voor consumenten en o… >> U leest het hier…

Nationale kop op regeling voor verwerking afgedankte cv-ketels

23-12-2016
De Nederlandse regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is uitgebreid met bepalingen rondom cv-ketels. Cv-ketels hebben restwaarde en worden daardoor gerecycled. Het is dan ook onduidelijk waarom Nederland hier stren… >> U leest het hier…

Lastenluwe toegang tot sociaal domein heeft meer tijd nodig

05-12-2016
De verwachte vermindering van regeldruk in het sociaal domein kost meer tijd dan voorzien. Dit blijkt uit een onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, naar de regeldruk bij gemeentelijke aanvraagprocedures. Actal constatee… >> U leest het hier…

Grootverbruikaansluiting is onnodig criterium in ‘Zon SDE+ regeling’

14-11-2016
De SDE+ regeling subsidieert het opwekken van duurzame energie. De eisen die de regeling aan projecten voor zonne-energie stelt, zijn zodanig stringent dat mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie onbenut blijven. Dat blijkt uit on… >> U leest het hier…

Effectieve inspraak voor cliënten zónder onnodige regeldruk voor zorginstellingen

02-11-2016
Het wetsvoorstel ‘medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ verandert de manier waarop cliënten gaan meedenken en meepraten over het beleid van hun zorginstelling.  Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, constateert dat het we… >> U leest het hier…