Nieuws

Videoverslag best practices
Op donderdag 2 oktober 2014 organiseerde Actal een bijeenkomst die in het teken stond van ‘contact tussen de burger en de (semi)overheid’. Auteur Stephan Steinmetz lichtte toe wat voor post zijn buurvrouw van de (semi)overheid ontving. Daarna volgde een uiteenzetting over het programma Prettig contact met de overheid. bekijk hier het videoverslag.

>> U leest het hier...

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen: Spelregels voor team Juncker
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Help mee extra regeldruk uit Europa te voorkomen

18-12-2014
De Europese Commissie heeft haar Werkprogramma 2015 uitgebracht. Dit werkprogramma bestaat uit drie delen: (1) plannen voor nieuwe regelgeving, (2) plannen om wetsvoorstellen in te trekken of te wijzigen, en (3) plannen om bestaand… >> U leest het hier…

Jan ten Hoopen: Gemeenten moeten zich verplaatsen in de burger

17-12-2014
In een interview met SC d.d. 16 december 2014 bepleit Actal-voorzitter Jan ten Hoopen dat de decentralisaties van beleid alleen kans van slagen hebben als gemeenten zich verplaatsen in de burgers die het betreft.   Download… >> U leest het hier…

Initiatiefwetsvoorstel Open overheid leidt mogelijk tot toename regeldruk

08-12-2014
Het initiatiefwetsvoorstel Open overheid  leidt mogelijk tot een aanzienlijke toename van de regeldruk voor bedrijven en instellingen. Momenteel ligt dit initiatiefwetsvoorstel ter vervanging van de huidige Wet openbaarheid van bestuur voo… >> U leest het hier…

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg leidt tot aanzienlijk meer regeldruk voor zorgaanbieders

04-12-2014
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) leidt tot aanzienlijk meer regeldruk dan door het kabinet bij eerdere ramingen is aangenomen. Bij indiening van het wetsvoorstel was de aanname dat de wet tot een structurele daling van … >> U leest het hier…

Regeldruk Wet Natuurbescherming beter in beeld

21-11-2014
Actal concludeert in zijn advies over de regeldrukeffecten van de wijziging van het Wetsvoorstel natuurbescherming dat de gevolgen voor de regeldruk niet volledig in beeld zijn gebracht. De Staatssecretaris van Economische Zaken laat naar a… >> U leest het hier…

Kwaliteit voortgangsrapportages verhogen

10-11-2014
Het kabinet rapporteert periodiek over de voortgang die het boekt met het merkbaar verminderen van de regeldruk in Nederland. Op 18 november 2014 behandelt de Tweede Kamer de meest recente voortgangsrapportage van het kabinet. Actal komt in… >> U leest het hier…