Nieuws

Videoverslag best practices
Op donderdag 2 oktober 2014 organiseerde Actal een bijeenkomst die in het teken stond van ‘contact tussen de burger en de (semi)overheid’. Auteur Stephan Steinmetz lichtte toe wat voor post zijn buurvrouw van de (semi)overheid ontving. Daarna volgde een uiteenzetting over het programma Prettig contact met de overheid. bekijk hier het videoverslag.

>> U leest het hier...

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen: Zorg op het goede niveau
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Regeldruk Wet Natuurbescherming beter in beeld

21-11-2014
Actal concludeert in zijn advies over de regeldrukeffecten van de wijziging van het Wetsvoorstel natuurbescherming dat de gevolgen voor de regeldruk niet volledig in beeld zijn gebracht. De Staatssecretaris van Economische Zaken laat naar a… >> U leest het hier…

Kwaliteit voortgangsrapportages verhogen

10-11-2014
Het kabinet rapporteert periodiek over de voortgang die het boekt met het merkbaar verminderen van de regeldruk in Nederland. Op 18 november 2014 behandelt de Tweede Kamer de meest recente voortgangsrapportage van het kabinet. Actal komt in… >> U leest het hier…

Actal adviseert ook gemeenten

03-11-2014
Het kabinet heeft vandaag het nieuwe instellingsbesluit van Actal gepubliceerd. Dit Instellingsbesluit 2014 regelt dat Actal op verzoek van gemeenten ook advies kan uitbrengen aan (groepen van) gemeenten en de VNG. Bovendien is het bestaan… >> U leest het hier…

Legionellabeheersing kan meer proportioneel

03-11-2014
Legionella veroorzaakt de veteranenziekte; een ziekte die schadelijk kan zijn voor mensen met een verminderde weerstand. De overheid neemt daarom maatregelen om te voorkomen dat de legionellabacterie zich tot gevaarlijke hoeveelheden vermee… >> U leest het hier…

Advies Stoiber biedt handvatten voor ambitieuze aanpak EU regeldruk

27-10-2014
In mei 2007 werd de High Level Group on Administrative Burdens door de Europese Commissie ingesteld om het te adviseren over de vermindering van regeldruk voor bedrijven. Op 14 oktober 2014 overhandigde dr. Edmund Stoiber, voorzitter van de… >> U leest het hier…

‘Verborgen’ regeldruk door te veel verschillende wettelijke drempels

25-09-2014
Voor kleine ondernemingen gelden vaak minder regels. Anders zou hun ‘overhead’ relatief te groot worden. De overheid stelt bij veel regelingen weer andere criteria, drempels en grenswaarden vast, zonder dat duidelijk wordt waarom die ve… >> U leest het hier…