Actueel

Best Practice Sessie “Regeldruk en Gemeenten” 11 februari 2016

Op 11 februari 2016 vindt een nieuwe sessie ‘best practices regeldruk’ plaats.

Het nieuwe bezoekadres:
Rijnstraat 50 (Hoftoren)
2515 XP DEN HAAG

>> U leest het hier...

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen: Inspiratie voor gemeenten
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Best Practise Sessie “Regeldruk en Gemeenten” 11 februari 2016

12-01-2016
Op 11 februari 2016 vindt een nieuwe sessie ‘best practices regeldruk’ plaats. Het doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van ideeën over de vermindering van regeldruk. Het thema van deze sessie is Regeldruk en Gemeenten. Ook gemee… >> U leest het hier…

Besluit uitvoering algemeen pensioenfonds

06-01-2016
Een Algemeen pensioenfonds (APF) is een nieuw soort pensioenfonds dat meerdere pensioenregelingen tegelijk mag uitvoeren. Hierdoor kunnen gebruik worden gemaakt van schaalvoordelen, zonder dat de betreffende regelingen hun eigen karakter v… >> U leest het hier…

Regels maken participatie van arbeidsbeperkten onnodig moeilijk

14-12-2015
In Nederland kunnen veel mensen met een arbeidshandicap geen werk vinden. De Quotumwet wil hier wat aan doen: bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten een bepaald aantal arbeidsbeperkten aan het werk hebben, anders volgt een boete. Dat l… >> U leest het hier…

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk leidt tot stapeling van eisen

08-12-2015
Het kabinet wil de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk harmoniseren, zodat beide aan dezelfde eisen moeten voldoen. Het wetsvoorstel Het Nieuwe Toezicht concretiseert de pedagogische doelen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het … >> U leest het hier…

Bericht aan Tweede Kamer over EU-prioriteiten met gevolgen regeldruk

03-12-2015
De Europese Commissie heeft zijn Werkprogramma 2016 uitgebracht. Actal brengt in zijn jaarlijkse "attenderingsbrief" de Tweede Kamer en het kabinet op de hoogte van welke plannen van de Commissie mogelijk grote regeldrukgevolgen hebben en … >> U leest het hier…

BIBOB screening ondernemers vaak onnodig en te uitgebreid

01-12-2015
Naar aanleiding van een signaal heeft Actal onderzoek gedaan naar het gebruik van de Bibob procedure. De belangrijkste bevinding van het onderzoek is dat provincies en gemeenten het Bibob-instrument niet selectief en risicogericht toepassen… >> U leest het hier…