Nieuws

Actal jaarverslag 2014: Minder regeldruk, meer eigen initiatief
Actal heeft zijn jaarverslag 2014 uitgebracht. Dit jaarverslag heeft als titel “Minder regeldruk, meer eigen initiatief.

>> U leest het hier...

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen: Goed zeemanschap
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Jan ten Hoopen: De aandacht voor regeldruk is de laatste jaren verslapt

21-05-2015
Actal heeft op 21 april 2015 de bevindingen uit de tweede Regeldrukaudit aan het kabinet en het parlement gestuurd. In een interview met SC zet Jan ten Hoopen die bevindingen uiteen. Hij constateert dat de aandacht voor het goed in beeld br… >> U leest het hier…

Wetsvoorstel Wijziging marktordening gezondheidszorg maakt verwachtingen over minder regeldruk nog niet waar

19-05-2015
Het wetsvoorstel tot wijziging van de wet marktordening gezondheidszorg (wijzing WMG) wil zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer ruimte geven bij het uitvoeren van hun activiteiten. Zo moeten zij meer mogelijkheden krijgen om afspraken te … >> U leest het hier…

Alternatief voor Beschikking geen loonheffing

19-05-2015
Het kabinet heeft een “alternatief voor de Beschikking geen loonheffing (BGL)” geformuleerd, waarmee het opdrachtgevers en opdrachtnemers meer zekerheid wil geven over de fiscale gevolgen van hun arbeidsrelatie. Het plan voor een “alt… >> U leest het hier…

Eurochambres event: Lightening the load: National experiences and best practices for a new EU better law-making agreement

19-05-2015
Op 3 juni aanstaande organiseert Eurochambres een seminar met het Europees Parlement over betere regelgeving in Brussel. Eurochambres wil met dit seminar bijdragen aan het debat over de herziening van het bestaande interinstitutioneel akkoo… >> U leest het hier…

Steeds méér administratieve rompslomp voor zorgaanbieders

08-05-2015
Zorgaanbieders zien dat hun administratieve lasten de laatste tijd zijn fors gestegen, in plaats van afgenomen. Dit komt doordat de verschillende organisaties aan wie zij verantwoording moeten afleggen over de kwaliteit van de geleverde zor… >> U leest het hier…

Regeldruk en verbetermogelijkheden wetsvoorstel natuurbescherming

25-04-2015
Naar aanleiding van ons advies ‘Regeldruk Wet natuurbescherming’ van 19 november 2014 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken besloten de regeldruk als gevolg van het wetsvoorstel natuurbescherming, zoals gewijzigd bij nota van … >> U leest het hier…