Actueel

Bezoekadres Actal

Het bezoekadres is:
Rijnstraat 50 (Hoftoren)
2515 XP DEN HAAG

Uitgelicht

Column Jan ten Hoopen - Grenzen voor groei
De meest recente column van Jan ten Hoopen.
Voor deze én de eerdere columns, klik op de onderstaande link.

>> U leest het hier...

Nieuws

Grootverbruikaansluiting is onnodig criterium in ‘Zon SDE+ regeling’

14-11-2016
De SDE+ regeling subsidieert het opwekken van duurzame energie. De eisen die de regeling aan projecten voor zonne-energie stelt, zijn zodanig stringent dat mogelijkheden voor het opwekken van zonne-energie onbenut blijven. Dat blijkt uit on… >> U leest het hier…

Effectieve inspraak voor cliënten zónder onnodige regeldruk voor zorginstellingen

02-11-2016
Het wetsvoorstel ‘medezeggenschap cliënten zorginstellingen’ verandert de manier waarop cliënten gaan meedenken en meepraten over het beleid van hun zorginstelling.  Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, constateert dat het we… >> U leest het hier…

Verzamelwet Zvw 2016: regeldrukgevolgen voor ziektekostenverzekeraars nog niet helder

27-10-2016
Op grond van de nieuwe Verzamelwet Zvw 2016 moeten zorgverzekeraars de premie voor hun basisverzekering één week eerder bekendmaken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de regeldrukgevolgen van deze wijziging niet b… >> U leest het hier…

Wet aanpassing minimumloon: regeldrukgevolgen voor bedrijven en werknemers niet volledig in beeld

26-10-2016
Met de nieuwe Wet aanpassing minimumloon moeten bedrijven aan jongeren van  21 en 22 jaar het volledige wettelijk minimumloon gaan betalen. De wet past ook het wettelijk minimumjeugdloon voor jongeren vanaf 18 jaar aan. Het wetsvoorstel da… >> U leest het hier…

Cookiebepaling Telecommunicatiewet niet effectief, regeldruk disproportioneel

22-10-2016
De cookiebepaling uit de Telecommunicatiewet is niet effectief en de regeldruk van deze bepaling is daardoor disproportioneel hoog. De cookiebepaling zegt dat websites die cookies willen plaatsen om persoonsgegevens te verwerken, vóóraf t… >> U leest het hier…

Toelatingsprocedures nieuwe zorgaanbieders kunnen eenvoudiger

11-10-2016
Het wetsvoorstel Toelating Zorgaanbieders (WTZa) introduceert een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. Daarnaast scherpt het de verplichtingen in de vergunningprocedure aan. Actal adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Spo… >> U leest het hier…